Kunstuitleen | Art-lending

Er zijn twee manieren om kunst welkom te heten in uw eigen huis of op uw werkplek / There are 2 ways to welcome art in your own house or on your workplace:

Oké, er is nog een derde manier… / Okay, there is also a third way…

 

Kopen is duidelijk: je kiest, betaalt en neemt mee. Als het bedrag van het werk te hoog is om ineens te voldoen, bieden wij de mogelijkheid om gespreid te betalen. U betaalt de helft van het bedrag aan en betaalt de rest zonder rente in 6 of 12 gelijke maandelijkse termijnen via automatische incasso.

Kunstuitleen biedt u de mogelijkheid om een werk eerst op zicht te hebben voor maximaal een jaar. Bevalt het niet dan ruilt u het in voor een ander kunstwerk. U betaalt een bepaald leenbedrag per maand, afhankelijk van de verkoopwaarde van het werk. Hiervan wordt ca. 40% gespaard en zo kunt u op een vriendelijke manier sparen voor een echt kunstwerk.

Buying is clear: you choose, pay and take along. If the price of a work is too high for you, we offer Dutch citizens the possibility to pay in terms. You make an initial payment of 50% of the price, and pay the rest in 6 or 12 equal monthly terms by way of automatic collection.

Art-lending offers you the possibility to first have a work on approval for 12 months at the most. If you don’t like it, you change it for another. You pay a certain loan amount per month, depending on the selling price of the work. Of this amount you save about 40% and thus you can save for a real artwork in a friendly way.

Zo werkt de kunstuitleen / This is how it works

Bij inschrijving betaalt u éénmalig € 12,50 administratiekosten. U tekent voor het automatisch incasseren van het maandelijkse huurbedrag. Bij aanvang van de uitleenperiode betaalt u 3 maanden vooruit, verdere afschrijvingen vinden steeds aan het begin van de nieuwe maand plaats.

At registration u pay once-only € 12,50 administration fee. U sign for the automatic collection of the monthly loan amount. At the start of the lending period you pay 3 months ahead. Further collections happen at the beginning of every new month.

Tarieven / Rates

Cat.A Bij werken tot € 500.- betaalt u € 12.- per maand, incl. €  5.- spaartegoed
Cat.B Bij werken tot €1000.- betaalt u € 16.- per maand, incl. €  6.- spaartegoed
Cat.C Bij werken tot €1500.- betaalt u € 20.- per maand, incl. €  8.- spaartegoed
Cat.D Bij werken tot €2000.- betaalt u € 24.- per maand, incl. € 10.- spaartegoed
Cat.E Bij werken tot €3000.- betaalt u € 36.- per maand, incl. € 14.- spaartegoed         

Cat.F Bij werken tot €4000.- betaalt u € 48.- per maand, incl. € 19.- spaartegoed

Duurdere werken met Cat.G. prijs op aanvraag / Voor bedrijven worden deze bedragen verhoogd met 21% BTW

LET OP: Het opgebouwde spaartegoed kan alleen worden aangewend om een kunstwerk te verwerven /  Bij de werken die niet te koop zijn (n.t.k.) vervalt het spaardeel.

Cat.A With works untill € 500.- you pay € 12.- a month, incl. €   5.- savings balance
Cat.B With works untill €1000.- you pay € 16.- a month, incl. €  6.- savings balance
Cat.C With works untill €1500.- you pay € 20.- a month, incl. €  8.- savings balance
Cat.D With works untill €2000.- you pay € 24.- a month, incl. € 10.- savings balance
Cat.E With works untill €3000.- you pay € 32.- a month, incl. € 12.- savings balance

Cat.F With works untill €4000.- you pay € 40.- a month, incl. € 16.- savings balance

More expensive works with Cat.G price on request / For companies these amounts will be heightened with 21% VAT

NOTE: The build up savings balance can only be used to buy a work of art / With the works that are not for sale (n.t.k.) the savings balance expires.