Jiddische memme / Yiddish mother

Jiddische memme / Yiddish mother
I want to be a blue butterfly

I want to be a blue butterfly

Kunstenaar: Marja de Lange
Techniek: Giclee
Formaat: 51 x 55cm
Prijs: Categorie A

De kracht van de engel / Power of the angel

De kracht van de engel / Power of the angel

Kunstenaar: Marja de Lange
Techniek: Acryl op papier
Formaat:  140 x 132cm
Prijs: Categorie E

I want to be a blue butterfly

I want to be a blue butterfly

Kunstenaar: Marja de Lange
Techniek: Giclee
Formaat: 90 x 96cm
Prijs: categorie B