Over Aurora Art

De Stichting / Het Museum

Zoals de kunstgeschiedenis laat zien, zijn het altijd de gevoelige zielen, die met hun vakmanschap en kunstzinnigheid een voorafschaduwing geven van een wending in de tijd. Een voorafschaduwing die door het merendeel van de wereldbevolking pas gekend en begrepen wordt als deze kunstenaars allang verdwenen zijn. Zo ook waren er aan het eind van de vorige eeuw kunstenaars bezig, die herkend kunnen worden als de verkondigers van een komende tijd. De daarbij horende kwaliteiten van broederschap, transformatie, waarheid en vrijheid zijn in hun onderwerpen en levenswijze terug te zien. In 1986 werd uitgeverij Aurora Productions ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel was (en is nog steeds) om bekendheid te geven aan werk van kunstenaars zoals hierboven beschreven, kunstenaars die zich niets aantrekken van geldende opvattingen of stromingen, maar uiting geven aan hun eigen spirituele zoektocht. Meerdere kunstenaars zijn zo gedurende tientallen jaren gevolgd, en de resultaten van hun zoektocht werden/worden letterlijk ‘in kaart’ gebracht. Deze kunstkaarten gingen in duizendtallen over de toonbank en het gebeurde soms dat een kaart de verkoop van een schilderij tot gevolg had. Veel origineel werk vond zijn weg naar particuliere verzamelaars, overheden en bedrijven. Ook Aurora Productions kocht af en toe iets aan, niet alleen uit bewondering , maar ook om de kunstenaars aan te moedigen en in staat te stellen op professionele wijze door te gaan op hun unieke weg.

Jos van Wunnik – Stroom- geworteld (2015)

Ruim 35 jaar verder en alles nog eens overziende, wordt het duidelijk dat er heel veel werk is gemaakt dat een museum waard is. Werk dat vraagt om gezien en beleefd te worden door tallozen, in een tijd dat er schreeuwend behoefte is aan zingeving en verdieping. Maar wat gebeurt er met het werk van deze kunstenaars, dat door Aurora Productions/Aurora Art en andere verzamelaars is aangekocht? Wat zal er met hun nalatenschap gebeuren? Om hun werk en dat van anderen, uit diverse disciplines, te helpen veilig stellen is daarom in september 2016 Stichting Aurora Art opgericht. Niet alleen om dat werk te vrijwaren van speculatie of vernietiging, maar ook om te komen tot een museum, waar dat werk aanleiding kan zijn voor reflectie en inspiratie. Een museum voor introspectieve kunst, een voedende oase voor de ziel.

Yolanda Eveleens – Atman (2005)

 

Bovengenoemde Stichting is inmiddels uitgangspunt geworden van een werkgroep, bestaande uit Jan Willem en Jonne Bakker, Roelien de Lange en Marjan Boontjes, die het visionaire plan handen en voeten moet geven. Het Aurora-museum zou bijvoorbeeld  kunnen bestaan uit een hoofdgebouw met enkele paviljoens, die opgaan in de natuur en met elkaar zijn verbonden door wandelpaden als bijen/vlinderlinten.

De basis van de collectie bestaat momenteel uit een selectie werken van kunstenaars die al jaren in de belangstelling staan van Aurora Productions, zoals Jos van Wunnik (schilderijen), Pieter Dirk Torensma (schilderijen), Juke Hudig (pastels), Roelien de Lange (textielkunst), Ruud Jaspers (houtsculpturen), Yolanda Eveleens (etsen), Herman Smith (schilderijen), Herman Smorenburg.(schilderijen) Marja de Lange (schilderijen), Unamore (schilderijen), Jan Prins (schilderijen) e.a.. Er wordt gestreefd naar een breed aanbod aan kunst zowel in binnen- als buitenruimte, waaronder driedimensionaal werk, land art en zo mogelijk performances en concerten. De kunst wordt verkregen doordat de kunstenaars hun werk ter beschikking stellen als schenking of in bruikleen. Ook kunnen kunstwerken verkregen worden van collectioneurs of erfgenamen.

Het nog steeds groeiende Comité van Aanbeveling bestaat momenteel uit: Max van Huut (architect), Emy ten Seldam (hoofdredacteur tijdschrift Bres), Willem Beekman (bioloog en auteur), Jaap Molenaar (directeur Bijen Educatie Centrum), Matthijs Schouten (bioloog), Chris van Gelderen (gepensioneerd uitgever en kunstliefhebber), Bart Hommersen (uitgever tijdschrift Vruchtbare Aarde) en Guy Dilweg (oprichter van het Franciscaans Milieuproject en publicist)

Raad van Advies: Paul Hoebee (beeldend kunstenaar en bestuurslid van Stichting Het Piet Blom Museum), Koos Bakker (Sleipnir-ondernemer), Astrid van Zon (kunstminnaar en directeur Stichting Urtica en Stichting De Vijfsprong, Vorden), 

Doelstelling van de Stichting

Stichting Aurora Art (Kamer van Koophandel Nr. 66771897) bereikt haar doel door:

  • Het verzamelen van werk dat resoneert met haar opvattingen;
  • Het vormen van collecties van specifieke Aurora-kunstenaars;
  • Het ontvangen en beheren van bruiklenen, schenkingen en legaten;
  • Het uitgeven van publicaties over en reproducties van werk van kunstenaars uit de collectie, alsmede het laten maken van professionele documentaires;
  • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere bijeenkomsten die inspirerend kunnen werken;
  • Het realiseren van een permanent museaal onderkomen voor bovengenoemde activiteiten, waar tevens diverse kunstenaars een eigen ruimte hebben voor al of niet wisselende opstellingen.

 

Pieter D. Torensma – Solar Logos (2005)

Wat kunt u doen?

Draagt u onze doelstelling een warm hart toe en wilt u meehelpen onze droom te realiseren, dan kan dat op verschillende manieren:

  • Door het éénmalig of jaarlijks overmaken van een geldbedrag naar IBAN NL16 TRIO 0777 8455 63 / BIC: TRIONL2U t.n.v. Stichting Aurora Art, Zuid-Scharwoude;
  • Door vriend te worden voor € 50,- per jaar. U blijft dan op de hoogte van de voortgang van het museum en ontvangt het boekje ‘Heel de mens’: een kennismaking met 20 kunstenaars
  • Door het legateren aan de Stichting van één of meer kunstwerken uit uw collectie die voldoen aan haar criteria, van een geldbedrag of anderszins;
  • Het inzetten van uw talent;…(ga naar Contact)

 

Ruud Jaspers – Bubinga (2018)  

Juke Hudig – Engel Gabriël (2000)

Roelien de lange – Engel van Chartres (1987)

)

Herman Smith – Brieven aan Groot Roosje (2003)
Herman Smorenburg – Cosmic love (1998)

 

Pin It on Pinterest

Share This