Over Aurora Art

Aurora Art is onderdeel van Aurora Productions vof, sinds 1986 uitgeverij van hedendaagse kunst.

Met de Aurora Art Gallery willen wij ruimte bieden aan het originele werk. Niet alleen van de kunstenaars waar wij werk van uitgeven in de vorm van kaarten, posters en boeken, maar ook van anderen die in onze lijn passen.
Ook organiseren wij lezingen over kunst in een intieme setting en bieden wij u de mogelijkheid werken uit onze collectie te huren en/of te kopen.

Ons doel is verdieping te bewerkstelligen in de beleving van kunst. Bezig zijn met kunst is immers een nooit eindigend avontuur. Wie kan zeggen wat kunst eigenlijk is? Hoe kijken we? Waar letten we op als we voor een schilderij of beeld staan? Welke laag wordt er in ons aangesproken en wat beweegt de kunstenaar? Deze en andere vragen stellen wij graag aan de orde tijdens presentaties van kunstenaars bij hun tentoongestelde werk en bij lezingen door kunsthistorici.

De Stichting

In zijn boek ‘De cultuur van de stilte’ schrijft Karlfried Graf von Dürckheim dat het gaat om het serieus nemen van de dubbele oorsprong van de mens, d.w.z. zowel zijn ‘aardse’ als zijn ‘hemelse’ oorsprong. Er is een soort ontwaken nodig, een wakker worden van de eigen geestelijke natuur, teneinde begrip te krijgen van wat het leven hier op aarde eigenlijk van ons vraagt, en een ‘heel mens’ te worden. Aurora Productions is door ons opgericht in 1986. Vanaf het begin hebben wij ons gericht op het uitgeven van werk van kunstenaars die zich hiermee bezighouden.

Wat gebeurt er echter met het werk van deze specifieke kunstenaars, dat door ons en andere verzamelaars zijn aangekocht; wat zal er met de erfenis van hun werk door familieleden worden gedaan? Vragen die ons de laatste jaren bezighouden. Om hun werk te helpen veilig stellen hebben wij daarom in september 2016 een stichting opgericht. Niet alleen om de werken te vrijwaren van speculatie of vernietiging, maar ook om in de toekomst te komen tot een museum, waar hun werk een aanleiding kan zijn om mensen te inspireren, zich te spiegelen en te ontwikkelen in spirituele zin. Een museum dat mede een platform is voor mensen die iets te vertellen hebben aan de wereld, maar nu nog onvoldoende worden gehoord.

Want kunst is niet vrijblijvend, de kunstenaar heeft een verantwoordelijke taak. Wat hij individueel doorleeft en vorm geeft, is gewonnen voor de gehele mensheid.

Doelstelling

Stichting Aurora Art tracht haar doel te bereiken door:

  • Het verzamelen van werk dat resoneert met haar opvattingen;
  • Het vormen van collecties van specifieke Aurora-kunstenaars, zoals Jos van Wunnik, Juke Hudig, Marja de Lange en Pieter Dirk Torensma;
  • Het ontvangen en beheren van bruiklenen, schenkingen en legaten;
  • Het uitgeven van publicaties over en reproducties van werk van kunstenaars uit de collectie, alsmede het laten maken van professionele documentaires;
  • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere bijeenkomsten die inspirerend kunnen werken;
  • Het realiseren van een permanent museaal onderkomen voor bovengenoemde activiteiten, waar tevens diverse kunstenaars een eigen ruimte hebben voor al of niet wisselende opstellingen.

Wat kunt u doen?

Draagt u onze doelstelling een warm hart toe en wilt u meehelpen onze droom te realiseren, dan kan dat op verschillende manieren:

  • Door het eenmalig of jaarlijks overmaken van een geldbedrag naar IBAN NL16 TRIO 0777 8455 63 / BIC: TRIONL2U t.n.v. Stichting Aurora Art, Zuid-Scharwoude;
  • Door het legateren aan de Stichting van één of meer kunstwerken uit uw collectie, die voldoen aan de criteria van de Stichting, van een geldbedrag of anderszins;
  • Het inzetten van uw talent;
  • Anderszins, n.l. …

Pin It on Pinterest

Share This