Over Aurora Art

Aurora Art is onderdeel van Aurora Productions vof, sinds 1986 uitgeverij van hedendaagse kunst met een extra dimensie.

Met de Aurora Art Gallery willen wij ruimte bieden aan het originele werk. Niet alleen van de kunstenaars waar wij werk van uitgeven in de vorm van kaarten, posters en boeken, maar ook van anderen die in onze lijn passen.
Ook organiseren wij lezingen over kunst in een intieme setting en bieden wij u de mogelijkheid werken uit onze collectie te kopen.

Ons doel is verdieping te bewerkstelligen in de beleving van kunst. Bezig zijn met kunst is immers een nooit eindigend avontuur. Wie kan zeggen wat kunst eigenlijk is? Hoe kijken we en welke laag wordt er in ons aangesproken? Wat beweegt de kunstenaar en wat is zijn rol in de samenleving? Deze en andere vragen stellen wij graag aan de orde tijdens presentaties van kunstenaars bij hun tentoongestelde werk en bij lezingen door kunsthistorici.

De Stichting

Zoals de kunstgeschiedenis laat zien, zijn het altijd de gevoelige zielen, die met hun vakmanschap en kunstzinnigheid een voorafschaduwing geven van een wending in de tijd. Een voorafschaduwing die door het merendeel van de wereldbevolking pas gekend en begrepen wordt als deze kunstenaars allang verdwenen zijn. Zo ook waren er aan het eind van de vorige eeuw kunstenaars bezig, die wij herkenden als de verkondigers van een komende tijd. De daarbij horende kwaliteiten van broederschap, transformatie, waarheid en vrijheid zagen we in hun onderwerpen en levenswijze terug. In 1986 werd uitgeverij Aurora Productions ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel was (en is nog steeds) om bekendheid te geven aan werk van kunstenaars zoals hierboven beschreven, kunstenaars die zich niets aantrekken van geldende opvattingen of stromingen, maar uiting geven aan hun eigen spirituele zoektocht. Meerdere kunstenaars hebben wij gedurende tientallen jaren gevolgd, en wij brachten de resultaten van hun zoektocht letterlijk ‘in kaart’. Deze kunstkaarten gingen in duizendtallen over de toonbank en het gebeurde soms dat een kaart de verkoop van een schilderij tot gevolg had. Veel origineel werk vond zijn weg naar particuliere verzamelaars, overheden en bedrijven. Ook Aurora Productions kocht af en toe iets aan, niet alleen uit bewondering , maar ook om de kunstenaars aan te moedigen en in staat te stellen op professionele wijze door te gaan op hun unieke weg.

Jos van Wunnik – Stroom- geworteld (2015)

Een museum?

Nu wij ruim 30 jaar verder zijn en alles nog eens overzien, ontkomen wij niet aan de gedachte dat er heel veel werk is gemaakt dat een museum waardig is. Werk dat vraagt om gezien en beleefd te worden door tallozen, in een tijd dat er schreeuwend behoefte is aan zingeving en verdieping. Maar wat gebeurt er met het werk van deze kunstenaars, dat door ons en andere verzamelaars is aangekocht? Wat zal er met hun nalatenschap gebeuren? Om hun werk en dat van anderen, uit diverse disciplines, te helpen veilig stellen hebben wij daarom in september 2016 Stichting Aurora Art opgericht. Niet alleen om dat werk te vrijwaren van speculatie of vernietiging, maar ook om in de toekomst te komen tot een museum, waar dat werk aanleiding kan zijn voor reflectie en inspiratie. Een museum voor introspectieve kunst, een voedende oase voor de ziel.

Yolanda Eveleens – Atman (2005)

Doelstelling

Stichting Aurora Art (Kamer van Koophandel Nr. 66771897) tracht haar doel te bereiken door:

  • Het verzamelen van werk dat resoneert met haar opvattingen;
  • Het vormen van collecties van specifieke Aurora-kunstenaars;
  • Het ontvangen en beheren van bruiklenen, schenkingen en legaten;
  • Het uitgeven van publicaties over en reproducties van werk van kunstenaars uit de collectie, alsmede het laten maken van professionele documentaires;
  • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere bijeenkomsten die inspirerend kunnen werken;
  • Het realiseren van een permanent museaal onderkomen voor bovengenoemde activiteiten, waar tevens diverse kunstenaars een eigen ruimte hebben voor al of niet wisselende opstellingen.

 

Pieter D.Torensma – Solar Logos (2005)

Wat kunt u doen?

Draagt u onze doelstelling een warm hart toe en wilt u meehelpen onze droom te realiseren, dan kan dat op verschillende manieren:

  • Door het éénmalig of jaarlijks overmaken van een geldbedrag naar IBAN NL16 TRIO 0777 8455 63 / BIC: TRIONL2U t.n.v. Stichting Aurora Art, Zuid-Scharwoude;
  • Door het legateren aan de Stichting van één of meer kunstwerken uit uw collectie die voldoen aan haar criteria, van een geldbedrag of anderszins;
  • Het inzetten van uw talent;
  • Anderszins, n.l. …

 

Juke Hudig – Aartsengel Gabriël (2000)

Pin It on Pinterest

Share This