Books

Boekje met werk en korte biografie van Azad Saber

 

 

20 Interviews over leven en werk van o.a. Loes Botman, Marja de Lange en Jos van Wunnik.
Samengesteld door Onno van Lith.

Boek met een overzicht van Ger Stallenberg’s olieverfschilderijen vanaf 2000 – 2006

Gebonden editie, 164 afbeeldingen in kleur met een voorwoord van Jaap Versteegh en tekstbijdrage van Adrie Gloudemans

 

Getekend dagboek van Marja de Lange. Met een inleiding en notaties van de kunstenares.

“Juke Hudig koos 111 momenten uit de Hel, de Louteringsberg en het Paradijs in de nog steeds schitterende vertaling van Chr. Kops.
Haar verstilde, meditatieve Dante-interpretatie getuigt van een grote kennis van de tekst en een eigen stijl die aan vele van haar voorgangers doet denken, wier eeuwenoude traditie zij voorzet, maar die tot geen van hen te herleiden is. Eigenlijk gaat het om staties in de klassieke betekenis van het woord. Staties zijn van oudsher plaatsen waar een processie stilhoudt. Juke Hudig laat ons op de tocht door Dante’s Komedie stilstaan bij momenten die we al lezend te snel zouden passeren.”
Uit het essay van Jacques Janssen, pag. 248.

“De Hel laat ons het gebied zien van monsters en demonen, van huiveringwekkende diepten van het kwaad in alle toonaarden: de schaduwzijden van de ziel.
De Louteringsberg is confronterend als het leven op aarde: het onderbewustzijn van de Hel wordt bewust door loutering.
Het Paradijs tenslotte is geweven uit puur licht. Hier vindt de inwijding plaats in de wonderen van de hemel: het licht der eeuwigheid.
Dante’s verhaal is de zoektocht van de ziel die duister begint, maar, zoals de sterren verwijzen, eindigt in het licht.”
Juke Hudig

Het verhaal ‘De berg’ put uit de mythische taal, die zich leent voor geestelijke diepgang. De geschetste beelden herkent onze ziel goed en Juke Hudig heeft ze op haar onnavolgbare manier doorleefd en met haar gevoelige en toverende vingers uitgebeeld.

Dit boek biedt een overzicht van het werk van Pieter Dirk Torensma (1944) van 1962 tot heden met ruim negentig schilderijen, inclusief nooit eerder vertoond werk.
Door een groot deel loopt een biografische schets en verder is het verrijkt met citaten van dichters, denkers en wetenschappers, die de kunstenaar hebben geïnspireerd. Antropoloog en cultuurfilosoof Ton Lemaire stelt in dit boek vragen bij de rol van de kunstenaar in onze ‘gedesoriënteerde tijd’ en begroet het werk van Pieter Torensma als een welkome manifestatie van wat wel genoemd is ‘de herbetovering van de kunst’.
Ook literair filosoof en schrijver Pieter M. G. van Exter verbindt in poëtische bewoordingen Torensma’s werk met de mystieke weg, die de verdwaalde en zoekende mens gaat tot hereniging met zijn oorsprong.

Een al te open huis is een humoristisch, spiritueel en diep inzicht-gevend boek over de beroerte door beeldend kunstenaar en ervaringsdeskundige Herman Smith. Het is een even informatief als eigenzinnig boek, dat duidelijk maakt hoe belangrijk taal, bewustzijn en verbeelding zijn voor de genezing na hersenletsel.

Uitgegeven t.g.v. het 30-jarig bestaan van Aurora Productions in 2016. Het bevat een kennismaking met 20 kunstenaars uit het Aurora-fonds.

Vademecum voor kunstvrienden en kunstenaars. Dit boek houdt zich in korte maar zeer inhoudrijke hoofdstukken met alle vragen over de beeldende kunst bezig. Het behandelt o.a.: Kunst als levensfactor, Kunstzinnig zien, Het kunstwerk en zijn stijl, Het bovenzinnelijke in het kunstwerk, ‘Moderne’ kunst, De ‘grenzen’ van de schilderkunst, De kunst van Rafaël.

Het eerste overzicht van het werk van Juke Hudig (1945) in boekvorm, met enerzijds natuuruitbeeldingen (‘Tuinen’) en anderzijds beelden van het eigen innerlijk (‘Dromen’).

Met twee inleidingen en een biografie.

Een boekje met reproducties van schilderijen en soms humoristische beschrijvingen uit de ‘Boomknoppen-serie’ van Herman Smith.

 

For 25 years the Dutch artist Loes Botman (1968) has been drawing with pastels. With this soft material, which is pure pigment, she intuitively pours the world into characteristic forms.Her use of lines and freedom of colours prove her craftmanship and great commitment to the subject. Through the penetrating glance in her animals’ eyes a deep question seems to be asked of us: ‘Who do we think we are in dealing with animals the way we do?’ With her gentle pastels, Loes Botman wants to be a true ambassador of the animals.

In this book, with over 100 colour illustrations from the star of her career until now, she lets the still lives speak, which help us to ease our loneliness and keep our wonder for living awake. The book is completed with poems and text fragments of known and less-known authors.

‘I started drawing animals because I felt homesick, longing for the countryside where I was raised. Meanwhile my reason to draw animals has changed into a metaphor for the deep love for everything that lives.’

Loes Botman

Dit boek bevat Jos van Wunnik’s (1951) beeldverhaal van zijn kunstenaarschap, dat volledig samenvalt met een zoektocht naar innerlijke waarde en waarheid.
Met beschouwingen van landschapsfilosoof Ton Lemaire en de Vlaamse schrijver Claude van den Berge. De Libanese kunstschilder en kunsthistoricus J. Abousleiman laat zijn poëtische licht schijnen over ruim 30 schilderijen uit de periode 1975 – 2004. Ook zijn er dagboekfragmenten en gedichten van de kunstenaar zelf opgenomen.

De 1e druk was al enige tijd uitverkocht, maar nu is het boek herdrukt.

Een keuze uit het werk van de Zeeuwse kunstenares Marja de Lange-Nieuwenhuyse (1938), die vanaf haar vroegste jeugd wegen heeft gezocht om uiting te geven aan haar scheppingsdrang. Dit boek bevat een keus uit de honderden werken in al haar aspecten: schilderijen, tekeningen, ruimtelijk werk, gedichten en dagboekfragmenten. Het is een ode aan de verbeelding en de vrijheid van de ziel.

De Duitse schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1943), die de geestelijke naam Bô Yin Râ draagt, is erin geslaagd in de magie van woord en beeld een helder bewuste innerlijke beleving vast te leggen, waardoor dit boek in deze vorm uniek in zijn soort is.
Uit het voorwoord: “…want wat hier wordt weergegeven is slechts een reeks innerlijk verbonden beelden, die samen met de woorden van dit boek, de ziel in een innerlijk rijk willen binnenvoeren, waarvan zij door de uiterlijke wereld meer dan nodig werd vervreemd.”

Pin It on Pinterest