Exposities

Expositie Jos van Wunnik en Ruud Jaspers

zondag 21 april t/m zondag 19 mei 2013

Op zondag 21 april is onze expositie met JOS VAN WUNNIK (schilderijen) en RUUD JASPERS (houtsculpturen) feestelijk geopend. Van de 34 tentoongestelde werken zijn reeds meerdere items verkocht of in optie genomen, hetgeen gerust een succes genoemd kan worden.

De tentoonstelling loopt nog tot  t/m zondag 19 mei. Op deze laatste dag om 15.00 uur zal de lezing worden herhaald, die Jos van Wunnik ook bij de opening heeft gehouden. Het thema van de lezing is: ‘Schilderen is verbinden’ en de duur van de lezing is ca. 1 uur.
Tijdens exposities is de galerie geopend vrijdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur. Op andere dagen is de galerie open na afspraak.
Wilt u komen, graag even bellen. Voor de lezing of andere activiteiten vragen wij u om, in verband met de beperkte ruimte, vooraf te laten weten met hoeveel personen u komt.

Jos van Wunnik

Bij Jos van Wunnik (Maastricht 1951) valt het kunstenaarschap volledig samen met een zoektocht naar innerlijke waarde en waarheid. Vanaf het begin speelt bij hem de vraag: hoe overbrug ik de kloof tussen wat ik van binnen voel en buiten mij waarneem? Zijn niet aflatende pogingen om deze twee aspecten samen te laten vallen hebben een veelzijdig en altijd weer verrassend poëtisch oeuvre gecreëerd.

Een reis naar Bhutan zorgt in 1991 voor een breekpunt in zijn zoekproces en markeert het begin van een nieuw hoofdstuk: dat van het ontdekken van de kwaliteit van elke afzonderlijke kleur. Gedurende zijn verdere ontwikkeling heeft hij kans gezien om de dimensies van de kleuren te verbinden met zijn levensadem. Hij heeft een transformatie tot stand gebracht, een transformatie in kleur, die ons de wereld op een zeer bijzondere manier laat zien: als veelkleurige deeltjes die in trilling zijn en ritmes en stromingen veroorzaken. Alles is met alles verbonden.

Schilderen is verbinden

Schilderen…scheppend dicht bij de bron zijn van waaruit de natuur schept,
innerlijke en uiterlijke natuur verbindend, opgaan in natuur als ritme.
Ritme wordt kleurruimte. Ruimte wordt opnieuw geheeld landschap…

Een zoektocht naar de plek die mij open maakt, naar het landschap waar
natuur, mens en licht elkaar doordringen, en die uitmondt in het besef:
als ik schilder ben ik die plek, ben ik natuur.

Jos van Wunnik

Ruud Jaspers

Voor houtkunstenaar Ruud Jaspers is het de verwondering over de ongelofelijke structuur van hout, die zijn inspiratiebron vormt om zijn objecten te maken. Hij zegt: “Wat is hout eigenlijk, en wanneer wordt hout hout? Een boom in een bos is niet gemaakt van hout, het is een levend wezen. Pas als de boom geveld is en tot planken verzaagd spreken we van hout. We gebruiken de taal om de wereld te benoemen om er zo structuur en betekenis in aan te brengen, maar meestal, en misschien juist daardoor, gaan we voorbij aan het mysterie van het bestaan. De spiraalvorm is een universele vorm, zowel op macro- als op microniveau: van spiraalnevel tot minuscuul slakje, van varenblad tot de dubbele helix van ons DNA, overal kom je hem tegen. Het is een prachtig beeld voor ontwikkeling en evolutie. Welke krachten manifesteren zich in onze zichtbare en onzichtbare wereld?

Hout is een ideaal materiaal voor mijn objecten. Een boom ontstaat door de wisselwerking van groei- en ordeningsprincipes enerzijds en de invloed van de omgeving (groeiplaats en klimaat o.a.) anderzijds. Dit levert een unieke structuur op waar ik in mijn objecten optimaal gebruik van maak. Ik verzaag een stuk hout en maak er daarna weer een organische eenheid van.”

 

  

Pin It on Pinterest

Share This