Exposities

Expositie Jos van Wunnik en David Beliën

zondag 3 april t/m zondag 1 mei 2016

Op zondag 3 april a.s. opent Aurora Art Gallery haar deuren voor de expositie van de meest recente schilderijen en tekeningen van JOS VAN WUNNIK en glasobjecten van de veelbelovende Leerdamse glasblazer DAVID BELIËN. Beide kunstenaars zullen bij de feestelijke opening aanwezig zijn en iets over hun werk / passie vertellen.

De galerie is 3 april vanaf 14.00 uur geopend. Het feestelijke gedeelte begint om 14.30 uur waarbij door celliste Emmy Schaling zal worden geïmproviseerd op lichtbeelden van Jos van Wunnik.
De tentoonstelling loopt t/m zondag 1 mei. Op 1 mei zal Jos van Wunnik zelf aanwezig zijn.
Onze huis-galerie is tijdens de expositie geopend van vrijdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur. Andere dagen op afspraak.

Jos van Wunnik

Bij Jos van Wunnik (Maastricht 1951) valt het kunstenaarschap volledig samen met een zoektocht naar innerlijke waarde en waarheid. Vanaf het begin speelt bij hem de vraag: hoe overbrug ik de kloof tussen wat ik van binnen voel en buiten mij waarneem? Zijn niet aflatende pogingen om deze twee aspecten samen te laten vallen hebben een veelzijdig en altijd weer verrassend poëtisch oeuvre gecreëerd.

Een reis naar Bhutan zorgt in 1991 voor een breekpunt in zijn zoekproces en markeert het begin van een nieuw hoofdstuk: dat van het ontdekken van de kwaliteit van elke afzonderlijke kleur. Gedurende zijn verdere ontwikkeling heeft hij kans gezien om de dimensies van de kleuren te verbinden met zijn levensadem. Hij heeft een transformatie tot stand gebracht, een transformatie in kleur, die ons de wereld op een zeer bijzondere manier laat zien: als veelkleurige deeltjes die in trilling zijn en ritmes en stromingen veroorzaken. Alles is met alles verbonden.

Groene kunst, licht en water

‘Ik beschouw mezelf als maker van ‘groene kunst’ omdat mijn kunst dienstbaar is aan de eenheid van mens en natuur. Aan het maken van mijn schilderijen gaat meestal een ervaring van al-verbondenheid vooraf – ik voel me aangeraakt door de lichtatmosfeer en de bezieling van een plek. Ik schilder zowel de waarneembare natuur als de sferische eenheid van de plek.

De centrale thema’s in mijn werk zijn ‘licht’ en ‘water’: licht in de natuur, licht in de aarde, licht in de mens, en de versmelting van dit alles, zowel de glans en reflectie van licht op water, ijs en nevel, als de resonantie van licht in de innerlijke ruimte.

‘De muziek der sferen’ als verwevenheid van horizontale, verticale en diagonale ritmes.’

Lichtheid, Ruscherbeek - Jos van Wunnik Stroom geworteld - Jos van Wunnik

David Beliën

David Beliën ging na zijn studie aan de Kunstacademie van Tilburg naar Zelezny Brod in Tsjechië om daar het ambacht van glaskunstenaar te leren. Na een intensieve leerschool begon hij buiten de traditie om te ontdekken wat het materiaal allemaal in zich heeft. De magie van de gloed, de intense hitte om de amorfe stof om te zetten naar vormen, blijft David fascineren. Ook de concentratie die het werk vraagt, sluit aan bij zijn levenshouding. Vanuit de Zen-filosofie probeert hij het ‘perfecte’ te bereiken, zonder te ambiëren dat het werk perfect moet zijn. Zijn objecten zijn vaak heel sober en eenvoudig, maar het spel van texturen – transparantie versus opaciteit – zorgt voor een zoektocht binnen een spanningsveld. De beschouwer wordt naar het ‘binnen’ van een werk getrokken. Het is niet geschikt om te gebruiken, omdat daarmee het binnenste niet langer zichtbaar is. Het object eist met rust gelaten te worden om zijn uitwerking van zijn intrinsieke stilte aan zijn omgeving te kunnen tonen.

David Beliën David Beliën David Beliën

Pin It on Pinterest

Share This