Exposities

Expositie Pieter Dirk Torensma en Diederik Storms

zondag 23 oktober t/m zondag 20 november 2016

Zondag 23 oktober a.s. start de expositie ‘ECHO’S VAN HET LICHT’ met Pieter Dirk Torensma (schilderijen) en Diederik Storms (beelden). ‘Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen’, schreef Antoine de Saint-Exupéry in zijn beroemde boek ‘De kleine Prins’. Dit lijkt een uitdaging te zijn voor deze beide kunstenaars, gefascineerd als zij zijn om het onzichtbare zichtbaar te maken. En daarbij speelt het licht een belangrijke rol. Terwijl Torensma minerale pigmenten en kwartskristallen gebruikt, neemt Storms zijn toevlucht tot het moderne materiaal perspex. Een groter contrast is bijna niet denkbaar, maar toch vullen ze elkaar op een bijzondere manier aan.

De galerie is vanaf 14.00 uur geopend en het feestelijke gedeelte begint om 14.30 uur waarbij de twee kunstenaars aanwezig zullen zijn en iets over hun werk/passie vertellen.

De tentoonstelling loopt t/m zondag 20 november.

Lezingen

Op zondag 30 oktober en 20 november zal Pieter Torensma bij voldoende belangstelling een lezing houden met lichtbeelden. Zo’n 20 jaar werkt hij al aan zijn ‘Magnum Opus’: een serie schilderijen met als titel ‘Iconen voor Geometer’. Deze serie is een eerbewijs aan de geometrische wetmatigheden in de natuur. Pieter is gegrepen door de diversiteit aan patronen en maatverhoudingen: de gulden snede. Deze tekent zich niet alleen af in het klein – bijvoorbeeld in radiolaria, (sneeuw)kristallen en plantenvormen – maar ook in het groot zoals de banen die de planeten trekken om de zon. Daarbij komt ook de geometrie van het bijenvolk aan de orde. Dit wordt wel benoemd als de ‘Heilige Geometrie’.

Aan de hand van deze serie schilderijen neemt de kunstenaar ons verhalend en enthousiast mee op avontuur. Er ontvouwt zich een boeiende ontdekkingstocht waarbij hij deze getalsmatige patronen en maatverhoudingen toont.

Toegang € 10.- incl. koffie/thee.

Onze huis-galerie is tijdens de expositie geopend van vrijdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur. LET OP: zondag 30 oktober en 20 november is de galerie open van 14.00 – 16.00 i.v.m. de lezing. Andere dagen op afspraak.

 

Pieter D. Torensma

Het werk van de Friese kunstenaar Pieter D. Torensma (1944) neemt een unieke plaats in de hedendaagse beeldende kunst in. Sinds 1975 is zijn werk in steeds breder wordende kring bekend en zijn veel van zijn schilderijen o.a. te vinden in meditatieruimten. Zijn gevoel voor ordening en zijn natuur-wetenschappelijke interesse hebben lange tijd in mandala’s en mandala-achtige vormen hun uitdrukking gevonden. Tegenwoordig is de ronde vorm verlaten en kenmerkt een andere symmetrie het werk. Toch blijven de schilderijen van Pieter Torensma steeds dragers van zijn ecologische en spirituele visie op het leven. Dit en zijn specifieke techniek, waarbij hij verven gebruikt, die door hem zelf uit plantaardige en minerale pigmenten zijn samengesteld, maken hem tot een waarachtige “verbeelder van het mystieke licht”.

Pieter D. Torensma De grote geometer - Pieter D. Torensma Het grote bloesemen - Pieter D. Torensma

 

Diederik Storms

Diederik Storms (1974) is sinds 2006 een succesvol beeldend kunstenaar, die zowel in Nederland als over de grens regelmatig exposeert. Zijn beelden bevatten vaak fragmenten uit de natuur, zoals oude boomstammen, versteend hout, en verwaaide bomen, die hij met precisie combineert met plexiglas. Het harde materiaal, het koude staal en het verweerde hout, vormen tegenstellingen met het lichte heldere plexiglas, dat een letterlijke doorkijk vormt naar dat wat er ook zou kunnen zijn, een suggestie van een andere verstilde werkelijkheid. Het licht speelt daarbij een belangrijke rol. De verschillende lichtintensiteiten in het plexiglas zorgen steeds voor een andere kijk op het zichtbare beeld. Ze leggen als het ware iets bloot van het essentiële erachter.

Diederik Storms Diederik Storms Diederik Storms

Pin It on Pinterest

Share This