Exposities

Verweven tekens

Van 21 oktober t/m 18 november 2018

Jos van Wunnik – Schilderijen en Foto’s

Jos van Wunnik (Maastricht 1951) volgde zijn opleiding aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, alsmede aan de Stadsacademie en Jan van Eijck Academie in Maastricht. In 1973 en 2002 won hij met zijn werk de eerste prijs bij door het Bisdom Roermond geïnitieerde kunstmanifestaties. Sinds 1987 woont en werkt hij in Zuid-Limburg waar het Schinveldse Bos zijn belangrijkste bron van inspiratie is.

‘Het centrale thema in mijn werk is het trachten de levensenergie die alles in de natuur doorstraalt en verbindt zichtbaar te maken; de ritmische verwevenheid en de stromende cycli van alles. Je zou mijn werk kunnen omschrijven als de poëtische expressie van natuurimpressies, als een verweving van het geziene en het ongeziene.’

Het is de derde keer dat Jos van Wunnik bij ons exposeert. Ditmaal laat hij ons o.a. kennismaken met zijn nieuwste project ‘Kristalbos’ waarin hij verschillende manieren om naar het landschap te kijken met elkaar verbindt. Hij selecteerde zeven locaties in natuurgebieden in een straal van ca. 10 km. rond zijn woonplaats, waar hij nog een totaliteit van natuur en levens-energetische kwaliteiten kan ervaren. Deze verbinding geeft hij weer door middel van foto’s, plattegronden en schilderijen.

  Plek van verbinding – 70 x 100 cm.

   Parallellogram – 40 x 50 cm.

   Het geschenk van de eiken – 70 x 50 cm.

Nicole Bots – Keramiek

Vormgeving met klei heeft NICOLE BOTS (Roermond 1954) altijd gefascineerd. Na haar studie pedagogiek en handenarbeid werkte zij in de Vroegtijdige Opsporing van Gehoorstoornissen. Vervolgens was zij een aantal jaren werkzaam als pedagogisch medewerkster in het AMC te Amsterdam. In 1995 besloot zij zich volledig te gaan richten op het maken van keramische kunst. Zij ging in de leer bij de keramisten Susan Ohler en Arja Hoogstad, bij wie ze zich bekwaamde in diverse keramische technieken. Door de jaren heen ontwikkelde zij een geheel eigen stijl.

Typerend voor haar werk is het gebruik van 5000 jaar oude rolzegels uit Mesopotamië. Haar inspiratie ontleent zij aan levenservaringen, zoals de geboorte van haar 4e kleinkind. Dit resulteerde in het bredere thema van de ontwikkeling van de mens tijdens zijn leven in schaduwtijden, en de weg naar het licht, weergegeven in florale motieven.

Verre reizen, naar bijv. Argentinië, Costa Rica, Ecuador of Zuid-Afrika worden eveneens thematisch verwerkt. Het Romeinse rijk en het oude Mesopotamië blijven haar fascineren. Iedere millimeter van het werk wordt zorgvuldig behandeld. Het maakproces is voor haar de uitdaging, het toewerken naar een resultaat dat spannend en kleurrijk is.

U bent uitgenodigd om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn. De deuren zijn om 14.00 uur geopend. Officiële gedeelte begint om 14.30 uur.

 

Pin It on Pinterest

Share This